Tijdsplanning

  • Intake gesprek 45-50 minuten
  • Vervolggesprek lang 30 minuten
  • Vervolggesprek kort 15 minuten
  • Huisbezoek 30 minuten

Bovenstaande tijdsvakken gelden ook voor telefonische en/of digitale gesprekken. In deze tijd verwerken wij ook alle informatie en adviezen bij in uw dossier, ook wel indirecte tijd genoemd.

* Wij zullen altijd met u overleggen wat betreft de tijdsplanning en het aantal minuten dat u via de zorgverzekering ontvangt. Mocht u hier vragen over hebben, stel ze gerust! Wij denken graag met u mee.

Werkwijze diëtist

Als u bij een van onze locaties op consult komt, starten we met een intake gesprek. We kijken dan naar uw medische achtergrond, uw huidige eetpatroon en uw wensen. Vervolgens krijgt u direct een advies mee, of we sturen dit na. U ontvangt altijd informatie op papier of per e-mail over wat besproken is.

Tijdens het intake gesprek maken we ook een behandelplan. Hierin staat wat uw persoonlijke doelen zijn, en hoe vaak en met welke frequentie we afspreken. Tijdens de consulten voeren we diverse metingen uit, zoals meten van lengte, gewicht en middelomtrek. Soms is het zinvol dit aan te vullen met een BIA-meting of huidplooimeting, om zo het verloop van spiermassa en vetmassa te kunnen volgen. Bij kinderen bekijken we de groeicurves.

In de vervolgconsulten gaan we dieper in op de adviezen, en geven we uitleg over de rol van voeding bij uw specifieke ziektebeeld of voedingsvraag. Ook kijken we hoe het in de afgelopen periode is gegaan en hoe u de komende tijd zelf verder kan.

Kortom: we zijn het steuntje in de rug dat veel mensen graag willen hebben!