Maatregelen COVID-19

Heeft u een geplande afspraak staan, dan wordt u het afgesproken tijdstip en dag gebeld door uw diëtist. Alle diëtisten werken vanuit huis, de consulten zijn omgezet in een telefonisch gesprek en kunnen tevens via Skype worden gevoerd. Reacties zijn positief vanuit onze bekende cliënten, en ook verlopen de kennismakingsgesprekken goed via deze manier. Vanaf 25 mei starten wij met fysieke consulten op de praktijk. Twijfelt of u langs kan komen? Neem dan contact met ons op.

Wij doen er alles aan om een bezoek aan een van onze praktijklocaties zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig. In de afgelopen weken hebben wij alle consulten telefonisch uitgevoerd, en dit kunnen we voortzetten als dit nodig is. Wij vragen u daarom om op voorhand thuis te blijven en contact met ons op te nemen als:

-U een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C);
-U in de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) heeft gehad;
-U huisgenoten/gezinsleden heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten;
-Er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld;
-Bij twijfel, neemt u dan ook contact met ons op. Samen kijken we dan naar de beste oplossing.

Desgewenst kunnen we het consult telefonisch of via videobellen uitvoeren. Dit is ook een optie zolang u zich er niet prettig bij voelt om fysiek naar een van onze praktijklocaties te komen. Laat u het ons dan gerust weten.
We willen u vragen om niet te vroeg, dus graag vlak voor de afspraaktijd, naar onze locatie toe te komen. Zo houden we de wachtruimtes zo leeg mogelijk. Daarnaast vragen wij u, waar kan mogelijk, alleen te komen naar onze praktijk. Was uw handen voordat u naar de praktijk komt en bij het weggaan. Gebruikt u alleen bij nood het toilet. De diëtiste zal de deur voor u open doen, en zal 1.5 meter afstand houden van u. Wij vragen uw medewerking hierin. Samen kunnen we het gesprek zo prettig laten verlopen en een veilige omgeving creëren.

Wij willen dat u zich veilig en welkom voelt bij ons in de praktijk. U wordt hier zo goed mogelijk in begeleidt door onze diëtisten, en stel vooral uw vragen en deel uw zorgen als hier behoefte aan is. Wij schudden bij aanvang uw hand niet, maar uiteraard zijn wij erg blij om u (weer) te zien en ontvangen we u met een oprechte glimlach!