Tarieven 2020

Voor iedereen is er een basisvergoeding vanuit de zorgverzekeraar voor de begeleiding van de diëtist. Dieetbegeleiding valt onder het verplichte eigen risico. Dieetbegeleiding uit de aanvullende verzekering wordt niet ingehouden op uw eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

In 2020 zit er drie uur in de basisverzekering; dat zijn 4 tot 6 consulten, afhankelijk van uw persoonlijke traject en wat u met uw diëtist afspreekt.
We houden de volgende indeling aan wat betreft het aantal minuten per consult:

  • Intakegesprek ±60 minuten
  • Schriftelijk dieetadvies ±30 minuten
  • Vervolgconsult lang ±30 minuten
  • Vervolgconsult kort ±15 minuten

Als diëtist bereiden wij het gesprek voor, hebben we een administratieve taak en vindt er regelmatig achteraf een extra taak plaats zoals een terugkoppeling naar de huisarts. Hier rekenen wij geen extra minuten voor; wel kan het zo zijn dat uw gesprek 25 minuten duurt, en dat de overige vijf minuten van het vervolgconsult voor administratieve taken worden gebruikt.

De kosten bedragen maximaal 15,25 euro per 15 minuten.

Let op: Afzeggen van een consult hoort meer dan 24 uur van tevoren te gebeuren, anders kunnen wij dit in rekening brengen.

Praktische info

  • Een verwijzing, is dat nodig?

Meestal is er voor vergoeding via de zorgverzekering een schriftelijke verwijzing nodig. We hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars, en declareren direct bij hen. Ook zonder verwijzing kan de vergoeding soms via de zorgverzekeraar lopen. De diëtist is namelijk direct toegankelijk. De voorwaarden wisselen per verzekeraar: u kunt dit navragen of in de polis opzoeken. Wij voeren dan een screening uit, waarna we met u afstemmen of u bij ons onder begeleiding komt.

  • Hoe werkt het met de ketenzorg?

Als uw huisarts is aangesloten bij ketenzorg via IZER of COHAESIE, kunt u bij ons terecht. De consulten worden dan vergoed vanuit de ketenzorg. Dit gaat niet van het eigen risico af.

  • Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden en toestemmingsformulier:

algemene voorwaarden_toestemming_de Groene Appel 2020.pdf