Tarieven

  • Intakegesprek             60 minuten
  • Schriftelijk dieetadvies 30 minuten
  • Vervolgconsult lang      30 minuten
  • Vervolgconsult kort      15 minuten


De kosten bedragen maximaal 15,25 euro per 15 minuten.


In 2020 zit er drie uur in de basisverzekering; dat zijn 4 tot 6 consulten. Dieetbegeleiding valt onder het verplichte eigen risico. Dieetbegeleiding uit de aanvullende verzekering wordt niet ingehouden op uw eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.


Meestal is er voor vergoeding via de zorgverzekering een schriftelijke verwijzing nodig. We hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars, en declareren direct bij hen. Ook zonder verwijzing kan de vergoeding soms via de zorgverzekeraar lopen. De diëtist is namelijk direct toegankelijk. De voorwaarden wisselen per verzekeraar: u kunt dit navragen of in de polis opzoeken. Wij voeren dan een screening uit, waarna we met u afstemmen of u bij ons onder begeleiding komt.


Let op: Afzeggen van een consult hoort meer dan 24 uur van tevoren te gebeuren, anders kunnen wij dit in rekening brengen.


Ketenzorg

Als uw huisarts is aangesloten bij ketenzorg via IZER of COHAESIE, kunt u bij ons terecht. De consulten worden dan vergoed vanuit de ketenzorg. Dit gaat niet van het eigen risico af.


Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden en toestemmingsformulier:

algemene voorwaarden_toestemming_de Groene Appel 2020.pdf