Tarieven 2023

Voor iedereen is er een basisvergoeding vanuit de zorgverzekeraar voor de begeleiding van de diëtist. Dieetbegeleiding valt onder het verplichte eigen risico. Dieetbegeleiding uit de aanvullende verzekering wordt niet ingehouden op uw eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

In 2022 zit er drie uur in de basisverzekering; dat zijn 4 tot 6 consulten, afhankelijk van uw persoonlijke traject en wat u met uw diëtist afspreekt.
We houden de volgende indeling aan wat betreft het aantal minuten per consult:

  • Intakegesprek ±40-45 minuten
  • Schriftelijk dieetadvies ±30 minuten
  • Vervolgconsult lang ±20-25 minuten
  • Vervolgconsult kort ±10 minuten

Als diëtist bereiden wij het gesprek voor, hebben we een administratieve taak en vindt er regelmatig achteraf een extra taak plaats zoals een terugkoppeling naar de huisarts. Ook nemen wij na een gesprek de tijd om alle aantekeningen te verwerken en bereiden wij het spreekuur voor. Hier rekenen wij geen extra minuten voor; wel kan het zo zijn dat uw gesprek 25 minuten duurt, en dat de overige vijf minuten van het vervolgconsult voor administratieve taken worden gebruikt.

De kosten bedragen gemiddeld €18,25 per 15 minuten, ofwel €73,00 per 60 minuten.

Praktische info

  • Een verwijzing, is dat nodig?

U heeft geen verwijzing nodig. Wel kan het zo zijn dat we hierom vragen als het contact met uw huisarts belangrijk is voor uw begeleiding.
We hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars, en declareren direct bij hen. Ook zonder verwijzing kan de vergoeding via de zorgverzekeraar lopen. De diëtist is namelijk direct toegankelijk. Zonder verwijzing voeren wij een screening uit, waarna we met u afstemmen of u bij ons onder begeleiding komt.

  • Hoe werkt het met de ketenzorg?

Als uw huisarts is aangesloten bij ketenzorg via Rijnmond Dokters of COHAESIE, kunt u bij ons terecht met een verwijzing van uw huisarts. De consulten worden dan vergoed vanuit de ketenzorg. Dit gaat niet van het eigen risico af.

  • Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden en toestemmingsformulier