Maatregelen COVID-19

Helaas hebben we allen nog dagelijks te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Als zorgverlener willen wij er alles aan doen om de verspreiding van het virus te beperken en doen we er alles aan om een veilige omgeving voor u en onszelf te creëren. Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Wij vragen u om een mondkapje mee te nemen naar uw afspraak. Draag deze zoveel mogelijk in de algemene ruimtes, zoals de wachtruimte van de praktijk. Uw diëtist zal u ophalen in de wachtruimte. Tijdens het consult wordt de 1.5 meter afstand gewaarborgd. Desgewenst kunnen we het consult telefonisch of via videobellen uitvoeren. Dit is ook een optie zolang u zich er niet prettig bij voelt om fysiek naar een van onze praktijklocaties te komen. Laat u het ons dan gerust weten, dan plannen we een consult op afstand voor u in.
Wij kunnen ons voorstellen dat het dragen van het mondkapje onprettig is. Desondanks vragen wij u om dit wel te doen. Zo doen we er alles aan om verspreiding van het virus in te dammen, en kunnen we u zo veilig mogelijk blijven verwelkomen op onze praktijk. Daarnaast vragen wij u nadrukkelijk om niet langs te komen op de praktijk, als een van onderstaande punten voor u geldt:

-U korter dan twee weken terug bent gekomen van een vakantie dat plaats heeft gevonden in een oranje code gebied;
-U een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C);
-U in de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) heeft gehad;
-U huisgenoten/gezinsleden heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten;
-Er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld;
-Bij twijfel, neemt u dan ook contact met ons op. Samen kijken we dan naar de beste oplossing.

We willen u vragen om niet te vroeg, dus graag vlak voor de afspraaktijd, naar onze locatie toe te komen. Zo houden we de wachtruimtes zo leeg mogelijk. Daarnaast vragen wij u, mogelijk alleen te komen naar onze praktijk. Was uw handen voordat u naar de praktijk komt en bij het weggaan. Gebruikt u alleen bij nood het toilet. De diëtist zal de deur voor u open doen, en zal 1.5 meter afstand houden van u. We beëindigen ons consult een paar minuten eerder om de kamer schoon te maken voor het volgende consult. Wij vragen uw medewerking hierin. Samen kunnen we het gesprek zo prettig mogelijk laten verlopen en een veilige omgeving creëren.

Wij willen dat u zich veilig en welkom voelt bij ons in de praktijk. U wordt hierin zo goed mogelijk in begeleid door onze diëtisten. Stel vooral uw vragen en deel uw zorgen als hier behoefte aan is. Wij schudden bij aanvang uw hand niet, maar uiteraard zijn wij erg blij om u (weer) te zien en ontvangen we u met een oprechte glimlach!